CHUỖI SỰ KIỆN PHÚC LỢI DÀNH CHO MÁY CHỦ MỚI

16/07

Các chiến binh ơi,

Khi các chiến binh tham gia máy chủ mới thì sẽ nhận được những phúc lợi đặc biệt, Bulma đã tổng hợp các sự kiện Phúc Lợi dành cho các chiến binh ở máy chủ mới như sau nhé.

1. QUÀ ĐĂNG NHẬP 8 NGÀY

- Thời gian diễn ra: Trong 8 ngày đầu tiên mở máy chủ.
- Nội dung: Mỗi ngày các chiến binh đều có thể vào giao diện "Đăng Nhập 8 Ngày" để nhận phần thưởng phong phú mỗi ngày.
- Phần thưởng:

Số Ngày Quà
1

100 Kim Cương
50.000 Vàng

2 Quyển Triệu Hồi Rồng Thần x10
Quy Lão Tiên Sinh 3 Sao
3

Vé Triệu Hồi Porunga x5
Mảnh Trunks Tương Lai x60

4 Vé May Mắn x2
800 Kim Cương
5 Cá Nướng x15.000
Mảnh Đồng Hành Satan x50
6 Rương Vật Liệu Chiêu Thức Tím x1
Vé Chí Tôn x2
7 1000 Kim Cương
Quyển Triệu Hồi Rồng Thần x10
8 1000 Kim Cương
Vé Triệu Hồi Porunga x5

 

 

2. TÍCH LŨY ĐIỂM DANH

- Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn theo chu kỳ mỗi tháng.
- Nội dung: Mỗi ngày các chiến binh đều có thể vào giao diện "Hoạt Động" chọn mục Tích Lũy Điểm Danh để bấm điểm danh và nhận được phần thưởng phong phú mỗi ngày. Đặc biệt hơn khi quà sẽ được X2 lần lên nếu vị Thuyền Trưởng đó có Vip tương ứng.
- Phần thưởng: Quà thay đổi theo mỗi tháng khác nhau.

 

3. VUA ĐUA CẤP

- Thời gian diễn ra: Trong 7 ngày đầu tiên mở máy chủ.
- Nội dung: Khi các chiến binh có nhân vật đạt cấp độ theo yêu cầu thì sẽ nhận được phần thưởng Mảnh Son Goku tương ứng tại mỗi mốc.
- Phần thưởng:
 

Cấp Độ Yêu Cầu Quà
20

Mảnh Son Goku x10
300 Kim Cương

30 Mảnh Son Goku x15
500.000 Vàng
35 Mảnh Son Goku x20
Sách Điểm Kỹ Năng x5
40 Mảnh Son Goku x25
Mảnh Cam x60

 

4. LỰC CHIẾN TĂNG CAO

- Thời gian diễn ra: Trong 7 ngày đầu tiên mở máy chủ.
- Nội dung: Khi các chiến binh đạt Lực Chiến đội theo yêu cầu thì sẽ nhận được phần thưởng Mảnh Krillin tương ứng tại mỗi mốc
- Phần thưởng:

Lực chiến yêu cầu Quà
20.000

Mảnh Krillin x10
300 Kim Cương

35.000 Mảnh Krillin x15
500.000 Vàng
50.000 Mảnh Krillin x20
Mảnh Tím x60
70.000 Mảnh Krillin x25
Mảnh Tím x180

 

5. HOÀN TRẢ TRIỆU HỒI ƯỚC NGUYỆN

- Thời gian diễn ra: Trong 7 ngày đầu tiên mở máy chủ.
- Nội dung: Khi các chiến binh tiến hành Triệu hồi tại khu Cầu Nguyện thì sẽ nhận được phần thưởng là Mảnh Piccolo tương ứng tại mỗi mốc
- Phần thưởng:

Số Lần Ước Nguyện Quà
10

Mảnh Piccolo x10
300 Kim Cương

20 Mảnh Piccolo x15
Vé May Mắn x2
30 Mảnh Piccolo x20
Vé Chí Tôn x3
50 Mảnh Piccolo x25
Vé Triệu Hồi Porunga x10

 

6. QUỸ TRƯỞNG THÀNH

- Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn.
- Nội dung: Các chiến binh khi đạt Vip 5 là có thể tham gia sự kiện, tốn 500 Kim Cương để mua Quỹ Trưởng Thành. Và nhận được giá trị hoàn trả gấp 30 lần khi đạt đủ cấp độ tương ứng. Tổng giá trị phần thưởng là 15000 Kim Cương
- Phần thưởng:

Cấp Độ Yêu Cầu Quà 
Cấp 20 Kim Cương x600
Cấp 25 Kim Cương x700
Cấp 30 Kim Cương x900
Cấp 35 Kim Cương x1200
Cấp 40 Kim Cương x1600
Cấp 45 Kim Cương x2000
Cấp 50 Kim Cương x3000
Cấp 55 Kim Cương x5000

 

7. PHÚC LỢI TOÀN SERVER

- Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn.
- Nội dung:  Mua Quỹ Trưởng Thành một mình chán lắm, các chiến binh nhớ rủ nhau cùng mua để nhận thêm nhiều phần thưởng nhé. Để nhận được kho phần thưởng của Bulma thì các vị Chiến Binh ngoài yêu cầu cấp độ ra thì còn cần thêm số lượng Chiến Binh tham gia mua tương ứng nữa. Càng nhiều Chiến Binh mua thì mốc quà càng lớn đó.
- Phần thưởng:

Cấp Nhận Số Người Mua Quà Hình Ảnh
10 10 Vàng x100000
15 30 Nước Thánh (Vừa) x50
20 50 Đùi Gà x10
25 70 Thuốc Khôi Phục-Vừa x50
30 90 Rương Vàng hiếm x1
35 110 Nước Thánh (Lớn) x50
40 130 Thịt Khủng Long x10
45 150 Thuốc Khôi Phục-Cao x100
50 170 Rương Chiêu Thức Cam x1
55 190 Rương Đá Cấp 5 x1