Thưởng Đua TOP QUAY SỐ NHẬN QUÀ - MỪNG SINH NHẬT TRÒN TUỔI

21/07

Xin chào các Chiến Binh!

Ngoài những phần thưởng nhận được khi tham gia Sự Kiện Quay Số ra thì TOP 10 Chiến Binh nằm trong BXH khi sự kiện kết thúc sẽ nhận được Thưởng Đua TOP, như sau:

TOP Phần Thưởng Số Lượng Yêu Cầu
1 Áo Thun Rồng Thần Huyền Thoại 1 Đạt 1000 Lượt Quay Số
Đế Phát Nhạc Dragonball Pha Lê 1
Danh Hiệu VIP: Siêu Saiyan Tối Thượng 1
Khung Chat VIP: Khung Siêu Thần Saiyan 1
Đồng Hành Videl 200
Đá Công Kích Cấp 8 3
Hộp Chiến Thần Đỉnh Cao (Mở tùy chọn nhận 100 mảnh tướng bất kỳ) 3
Rương Chiêu Thức Đen 8
Rương Đá Hủy Diệt (Mở nhận toàn bộ 6 loại đá cấp 7) 1
2 Áo Thun Rồng Thần Huyền Thoại 1 Đạt 800 Chinh Phục
Đế Phát Nhạc Dragonball Pha Lê 1
Danh Hiệu: Sức mạnh Thời Gian 1
Khung Chat VIP: Khung Siêu Thần Saiyan 1
Đồng Hành Videl 150
Đá Công Kích Cấp 8 2
Hộp Chiến Thần Đỉnh Cao (Mở tùy chọn nhận 100 mảnh tướng bất kỳ) 2
Rương Chiêu Thức Đen 6
3 Áo Thun Rồng Thần Huyền Thoại 1 Đạt 600 Chinh Phục
Đế Phát Nhạc Dragonball Pha Lê 1
Danh Hiệu: Sức mạnh Thời Gian 1
Khung Chat VIP: Khung Siêu Thần Saiyan 1
Đồng Hành Videl 100
Đá Công Kích Cấp 8 1
Hộp Chiến Thần Đỉnh Cao (Mở tùy chọn nhận 100 mảnh tướng bất kỳ) 1
Rương Chiêu Thức Đen 4
4 Áo Thun Rồng Thần Huyền Thoại 1  
Danh Hiệu: Sức mạnh Thời Gian 1
Khung Chat VIP: Chiến Thần Nguy Hiểm 1
Đồng Hành Videl 50
Đá HP Cấp 8 1
Rương Chiêu Thức Đen 2
5 Áo Thun Rồng Thần Huyền Thoại 1  
Danh Hiệu: Sức mạnh Thời Gian 1
Khung Chat VIP: Chiến Thần Nguy Hiểm 1
Đồng Hành Videl 50
Đá HP Cấp 8 1
Rương Chiêu Thức Đen 1
6 - 10 Áo Thun Rồng Thần Huyền Thoại 1  
Danh Hiệu: Sức mạnh Thời Gian 1
Khung Chat VIP: Chiến Thần Nguy Hiểm 1
Đồng Hành Bardock 50
Đá HP Cấp 8 1
Rương Chiêu Thức Đen 1
Lưu Ý: Đối với phần thưởng Đua TOP sẽ được phát trong vòng 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc, nếu Chiến Binh đạt TOP mà không đạt YÊU CẦU thì sẽ hạ xuống bậc phần thưởng mà Chiến Binh đạt đủ điều kiện

 

 

Lưu Ý Chung:

- Các loại phần thưởng của sự kiện sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame, đối với Quà Mốc Quay Số sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame sau khi sự kiện kết thúc.

- Đối với phần thưởng Đua TOP Quay Số sẽ được trao trong vòng 3-7 ngày kể từ khi kết thúc Sự Kiện

- Các trường hợp cố tình tìm cách Hack - BUG hệ thống để thay đổi kết quả sự kiện Bulma sẽ hủy bỏ quyền tham gia sự kiện và xử lý tài khoản đó theo điều khoản đã đưa ra

- Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về BTC