CẤP VIP VÀ QUYỀN LỢI CỦA VIP

15/07

Các vị Chiến Binh thân mến,

Bulma xin thông báo nội dung đặc quyền VIP cho các Chiến Binh. Trong trò chơi, các vị Chiến Binh có thể theo dõi chi tiết đặc quyền VIP tại giao diện "Nạp Thẻ" --> chọn "Đặc Quyền" nhé.

Chi tiết đặc quyền VIP

Cấp VIP Mốc Kim Cương Xu ACE Quà VIP
1 100 20.000

100 Kim Cương

20000 Vàng

2 250 50.000

100 Kim Cương

50000 Vàng

3 500

100.000

Sách Điểm Kỹ Năng x2

80000 Vàng

Đùi Gà x2

4 1000 200.000

300 Kim Cương

Rương Vàng Thường x3

Thuốc Khôi Phục-Vừa x10

5 2000 400.000

Quyển Triệu Hồi Rồng Thần x5

Nước Thánh (Lớn) x20

Rương Vàng Thường x5

Mảnh Tím x10

6 3000 600.000

Quyển Triệu Hồi Rồng Thần x5

Nước Thánh (Lớn) x30

Rương Vàng Thường x8

Mảnh Tím x20

7 5000 1.000.000

Quyển Triệu Hồi Rồng Thần x10

Rương Vàng Thường x10

Rương Đá Cấp 2 x2

Mảnh Tím x30

8 7500 1.500.000

Quyển Triệu Hồi Rồng Thần x10

Nước Thánh (Lớn) x40

Rương Đá Cấp 2 x2

Mảnh Tím x60

9 15000 3.000.000

Vé Triệu Hồi Porunga x5

Rương Vàng Hiếm x3

Rương Đá Cấp 3 x2

Mảnh Tím x120

10 25000 5.000.000

Vé Triệu Hồi Porunga x5

Nước Thánh (Lớn) x50

Rương Đá Cấp 4 x1

Mảnh Tím x180

11 50000 10.000.000

Vé Triệu Hồi Porunga x10

Quyển Triệu Hồi Rồng Thần x10

Rương Đá Cấp 4 x2

Mảnh Tím x240

12 100000 20.000.000

Mảnh Doctor Gero x50

Rương Bảo Vật Thường x1

Rương Đá Cấp 4 x2

Mảnh Tím x300

13 200000 40.000.000

Mảnh Dende x100

Rương Bảo Vật Thường x1

Cá Nướng x300.000

Mảnh Can x60

14 300000 60.000.000

Mảnh Kami x100

Rương Bảo Vật Hiếm x1

Rương Đá Cấp 5 x1

Mảnh Can x120

15 500000 100.000.000

Mảnh Diêm Ma x100

Rương Bảo Vật Hiếm x2

Rương Đá Cấp 6 x1

Cá Nướng x600.000

16 1000000 200.000.000

Mảnh Trưởng Lão Namek x100

Rương Bảo Vật Quý x2

Đá Kháng Cấp 6 x1

Mảnh Cam x180

Tỷ lệ quy đổi: 10.000 Xu Ace = 10.000 VNĐ