Thưởng Đua TOP Đốt Pháo Nhận Quà - Ngập Tràn Niềm Vui

29/04

Xin chào các Chiến Binh!

Ngoài những phần thưởng nhận được khi tham gia Sự Kiện Lễ Dâng Vua Hùng ra thì TOP 10 Chiến Binh nằm trong BXH khi sự kiện kết thúc sẽ nhận được Thưởng Đua TOP, như sau:

TOP Phần Thưởng Số Lượng Yêu Cầu
1 Đồng Hành Siêu Phẩm: Bardock 200 Đạt 600 Chinh Phục
Danh Hiệu VIP: 7 Viên Ngọc Rồng 1
Khung Chat Vô Cực 1
Mảnh Trang Bị Dung Hợp 100
Mảnh Gậy Bóng Chày 100
Hộp Chiến Thần Đỉnh Cao (Mở tùy chọn nhận 100 mảnh tướng bất kỳ) 3
Rương Đá Hủy Diệt (Mở nhận toàn bộ đá cấp 7) 1
Rương Chiêu Thức Đen 8
2 Đồng Hành Siêu Phẩm: Bardock 150 Đạt 500 Chinh Phục
Danh Hiệu VIP: 7 Viên Ngọc Rồng 1
Khung chat Chí Tôn 1
Mảnh Trang Bị Dung Hợp 60
Mảnh Gậy Bóng Chày 60
Hộp Chiến Thần Đỉnh Cao (Mở tùy chọn nhận 100 mảnh tướng bất kỳ) 2
Đá Kháng Lv 7 1
Rương Chiêu Thức Đen 6
3 Đồng Hành Siêu Phẩm: Bardock 100 Đạt 400 Chinh Phục
Danh Hiệu VIP: 7 Viên Ngọc Rồng 1
Khung chat Chí Tôn 1
Mảnh Trang Bị Dung Hợp 40
Mảnh Gậy Bóng Chày 40
Hộp Chiến Thần Đỉnh Cao (Mở tùy chọn nhận 100 mảnh tướng bất kỳ) 1
Đá Hút Hp Lv 7 1
Rương Chiêu Thức Đen 4
4 Đồng Hành Siêu Phẩm: Bardock 50  
Khung chat Chí Tôn 1
Mảnh Trang Bị Dung Hợp 20
Mảnh Gậy Bóng Chày 20
Hộp Chiến Binh Đỉnh Cao (Mở tùy chọn nhận 50 mảnh tướng bất kỳ) 1
Rương Chiêu Thức Đen 2
5 Đồng Hành Siêu Phẩm: Bardock 50  
Khung chat Chí Tôn 1
Mảnh Quần Chip Bulma 20
Mảnh Quả Cầu Tà Ác 5 Sao 20
Đá Kháng Lv 6 1
Rương Chiêu Thức Đen 1
6 - 10 Đồng Hành Siêu Phẩm: Towa 50  
Khung chat Chí Tôn 1
Mảnh Máy dò Ngọc Rồng 20
Mảnh Quả Cầu Tà Ác 4 Sao 20
Đá Hút Hp Lv 6 1
Rương Chiêu Thức Đen 1
Lưu Ý: Đối với phần thưởng Đua TOP sẽ được phát trong vòng 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc, nếu Chiến Binh đạt TOP mà không đạt YÊU CẦU thì sẽ hạ xuống bậc phần thưởng mà Chiến Binh đạt đủ điều kiện

 

 

Lưu Ý Chung:

- Các loại phần thưởng của sự kiện sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame, đối với Quà Mốc Đốt Pháo sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame sau khi sự kiện kết thúc.

- Đối với phần thưởng Đua TOP Đốt Pháo sẽ được trao trong vòng 3-7 ngày kể từ khi kết thúc Sự Kiện

- Các trường hợp cố tình tìm cách Hack - BUG hệ thống để thay đổi kết quả sự kiện Bulma sẽ hủy bỏ quyền tham gia sự kiện và xử lý tài khoản đó theo điều khoản đã đưa ra

- Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về BTC